DÚ 23.2.2021

M- Moje počítání 6, str. 11/2,3

ČJ-Čítanka -opakování čtení str.68-69 (zítra čtení na známky- čtení předložek dohromady se jménem, pokles hlasu na konci věty, nedomýšlení slov).